Seniors take a tour of the University of Alabama

USA tour